Podroben opis artikla

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE MADEŽEV MERCEDES-BENZ - FLECKENTFERNER

Redna cena:

16.80 €

Vaša cena:

15.96 €

Zaloga:

Ni na zalogi

Sredstvo za odstranjevanje madežev, Mercedes-Benz - Fleckentferner

  • Varno odstrani olje, mast in vosek prav tako pa tudi čokolado, polnilo kemičnega svinčnika in loščilo za čevlje
  • Ne pušča sledi čiščenja.
  • Primerno za tkanine, oblazinjenje in sedežne prevleke.

 

Kataloška številka: A 001 986 28 71 10

 

Najboljši način uporabe s:

polirno krpo A 000 986 09 62 11 ali

polirnim robčkom A 000 986 05 62

 

Nasvet: dele instrumentne plošče in njihovega prekrivnega sintetičnega stekla ni dobro izpostavljati kemičnim čistilnim sredstvom. Za te površine uporabljajte čistila brez dodatkov.

Nevarno!

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

P102  Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P331 NE izzvati bruhanja.

P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

 

Oddajte mnenje o izdelku
(e-mail naslov ne bo prikazan online in ni obvezen podatek)
Menjava gum

Omogočamo vam, da vulkanizersko storitve za Vaše vozilo naročate kar od doma. Kliknite in izpolnite obrazec, preverite rezervacijo termina in vašega lepotca pripeljite v enega izmed naših storitvenih centrov.

Zaupajte našim strokovnjakov ki bodo poskrbeli za brezhibnost Vašega vozila.

Naročanje na vulkanizerstvo

Priporočamo vam še

POLIRNI ROBČKI, MERCEDES-BENZ

Redna cena:

10.60 €

Vaša cena:

10.07 €

POLIRNA KRPA, MERCEDES-BENZ

Redna cena:

11.31 €

Vaša cena:

10.74 €

SET 3 POLIRNIH KRP, MERCEDES-BENZ

Redna cena:

33.56 €

Vaša cena:

31.88 €

Pnevmatike Kolekcija MB
Platišča MB

Po blagovni znamki:

Po kategoriji:

Razvrsti po:

Več
sponzor
Continental Dunlop Sava Goodyear Autocommerce Spletna trgovina Autocommerce